Bild på Josefin

Josefin Kumlin

  Josefin Kumlin, 27 år, Stockholm

  hej@josefinkumlin.se

  linkedin.com/in/josefinkumlin/


Jag är en positiv, energisk person med särskilt intresse för organisation, kommunikation och utbildning.

Skrivande och webb ligger också inom mitt intresseområde, där jag kan kombinera min pedagogiska och tekniska utbildning.

Jag trivs bra när jag får planera och lösa problem. Jag är en självgående person som gärna delar med mig av mina kunskaper och utvecklar nya genom samarbete med mina kollegor.

I januari 2021 blir jag färdig med mina studier på KTH och letar nu efter ett utmanande arbete inom webb, teknisk dokumentation eller project management.
Färdigheter


Förmåga att lära

Tala inför grupp

Skriftlig kommunikation

Undervisning & pedagogik

Organisation
Språk


Svenska

Engelska

Spanska

Utbildning

Kungliga Tekniska Högskolan

Civilingenjör & Lärare, 300 hp

Civilingenjör Datateknik & Gymnasielärarexamen

2015 - 2020

Stockholms universitet

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Organisering I, 7.5 hp

Redovisning I, 7.5 hp

Marknadsföring I, 7.5 hp

2014 - 2015

Arbetslivserfarenhet

Svenska Gymnastikförbundet

Regional ledarutbildare

2016 - nu

Utbildar gymnastikledare i åldrarna 15 år och uppåt på uppdrag av Svenska Gymnastikförbundet. Föreläser, instruerar, återkopplar och besvarar ledarnas frågor. Kursen certifierar ledarna och leder till en säkrare barn- och ungdomsgymnastik.

Tekniska museet

Museivärd

maj 2019 - feb 2020

Guidade besökare i museets utställningar och höll visningar på tema teknik, matematik och fysik på svenska och engelska.

Tekniska museet

Museipedagog

maj 2019 - feb 2020

Ledde programmeringskurser för barn i åldern 8-12 år på plattformen Scratch.

Ideella engagemang

SOL Gymnastikförening

Gymnastikledare för barn & unga

2006 - nu

Ledare i tävlingsgymnastik för gymnaster i åldrarna 7 till 25 år sedan 2006. Totalt över 3000 ledartimmar i tränings- och tävlingshallen. Huvudledaransvar med terminsplanering, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Deltagit i många av Gymnastikförbundets utbildningar samt SISU utbildning för fystränare och tilldelats tre utmärkelser för mitt ledarskap.

SOL Gymnastikförening

Organisationsledare

2013 - nu

Ledamot i föreningsstyrelse i gymnastik och sektionsstyrelse för truppgymnastik. Under 2013-2017 ansvarig ordförande för truppgymnastikverksamheten som engagerar 400 barn och 70 ledare.

Ansvarig för schemaläggning av samtliga trupper, kontinuerliga informationsutskick till ledare och verkställande av nya idéer. Från 2019 operativ personalledning av anställd tränare med arbetsplanering, stöttning och återkopplande samtal.

SOL Gymnastikförening

Tävlingsledare

2013 - nu

Grundare och projektledare för gymnastiktävlingen SOL-cupen med över 600 deltagande barn och 1500 besökare per tävlingshelg.

Ansvarar för informationsutskick, tävlingsscheman, tidsscheman för funktionärer och kommunikationen på plats med deltagande lag & ledare.

Sektionen för Civilingenjör & Lärare, KTH

Vice ordförande / Sekreterare

maj 2018-dec 2019

Med ansvar för sektionens löpande möten, inklusive kallelser, mötesinnehåll och protokoll. Ansvarade tillsammans med övriga styrelse för sektionens löpande verksamhet och vidareutveckling.

Utmärkelser

Stockholm stad

Stockholms stads
ungdomsledarstipendium

2014

Motivering »

Josefin har varit ledare i SOL-flickornas GF sedan 2007 och är en mycket värdefull person för vår förening och framförallt för dess barn och ungdomar. Hon har ett enormt engagemang och är detta verksamhetsår tränare för fyra olika grupper med gymnaster i åldrarna 6-14 år, ordförande för föreningens sektion för truppgymnastik och ledamot i utbildningskommittén i SOL-flickornas GF.


Josefin har ett fantastiskt ledarskap och en förmåga att se varje individ och att möta varje gymnast på dennes nivå, oavsett ålder. Då hon i sin ledarroll är en viktig förebild för föreningens alla tränare har Josefin fått uppdraget att hålla i föreningens interna ledarskapsutbildning, och detta gör hon med bravur.

Stiftelsen Lingklubben

Lingstipendiet

2014

Motivering »

Styrelsen i Stiftelsen Lingklubben har beslutat att tilldela Josefin Kumlin, SOL-flickornas Gymnastikförening, 2014 års Lingstipendium. Josefin är med sitt glada och positiva sätt en person som med sitt engagemang inspirerar även övriga tränare i föreningen.

Josefin, som idag är tränare i trupp och dessutom ordförande i SOL-flickornas truppsektion, vill fortsätta sin personliga utveckling genom att gå SISU:s Fystränarutbildning. Vi är övertygade om att Josefin med dessa nya kunskaper kommer att tillföra ny kunskap till både föreningen och till svensk gymnastik. Lingklubben, vars syfte bland annat är att stödja utvecklingen av svensk gymnastikrörelse nationellt och/eller internationellt, vill gärna med detta stipendium vara med och stödja Josefins fortsatta utveckling.

Styrelsen för Stiftelsen Lingklubben ber att få gratulera Josefin Kumlin till 2014 års stipendium, samtidigt som vi ber att få önska henne lycka till i fortsättningen som ledare och tränare!

SOL Gymnastikförening

Årets Ledare

2017

Motivering »

Engagemang, struktur, utveckling och glädje!

Vare sig det handlar om att ha grundträning med gymnasterna en vardagskväll eller att öka kompetensen bland både nya och mer erfarna tränare så lägger denna tränare ned ett engagemang långt utöver det vanliga. Hon har en förmåga att se varje individ och att locka fram rörelseglädjen hos sina gymnaster. Som tränarkollega blir man sedd och delaktig och kan inspireras av välplanerade träningsupplägg.

Hon ser inte bara till sina egna grupper utan jobbar hela tiden med ett helhetstänk som gynnar hela föreningen. Hon arbetar aktivt för att driva SOL-flickorna framåt: hon kan bygga en fungerande föreningsstruktur, skapa träningsupplägg, hålla utbildningar inom både förening och förbund samt dra igång helt nya föreningstävlingar som är öppna för andra. Som rekordung sektionsordförande har hon utvecklat truppsektionen på ett föredömligt sätt.

Styrelsen har med stolthet utsett Josefin Kumlin, Truppsektionen, till Årets tränare & ledare 2017

Sektionen för Civilingenjör & Lärare

Hedersorden

2019

Motivering »

Josefin har under perioden 1 maj-31 december 2018 utfört sitt uppdrag som sektionens Sekreterare till belåtenhet. För detta tilldelas Josefin Kumlin nu en Silvermedalj och medlemskap i Hedersordern!

Sektionen för Civilingenjör & Lärare

Fanborg

2020

Motivering »

Efter två omgångar som sekreterare är det tydligt att vår sektion inte hade fungerat riktigt lika bra om inte Josefin fanns. Hon har stenkoll på vad som behöver göras och ser till att allt går enligt plan. Hon har också varit med och styrt upp flera mycket uppskattade event för sektionens förtroendevalda, såsom de väldigt lyckade överlämningsmiddagarna. Dessutom finns det inget härligare att höra än Josefins skratt som sprider sig i Gråttan och kan förgylla även den tyngsta tentap-dagen!