Josefin Kumlin

Min ledarskapsblogg »

Personen

Jag heter Josefin Kumlin, är 23 år gammal och studerar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jag är en riktig amatörfilosof, men en hyfsad gymnastiktränare och teknikstudent nånstans där emellan.

Jag tycker om att läsa, lyssna, lära och tycka och skriva långa, informativa och argumenterande texter. Att äta, dagdrömma och prokrastinera är mina, mer eller mindre charmiga, medfödda talanger. Ibland ger jag mig på en volt eller två men roligast är när mina gymnaster gör dem.

Studenten

Min examen, som är beräknad till vårterminen 2020, består i två separata examen: civilingenjör inom datateknik samt gymnasielärare med behörighet i matematik och teknik. Tidigare har jag läst översiktliga kurser i juridik, organisering, redovisning och marknadsföring på Stockholms universitet.

Jag fascineras av kombinationen mellan datans beständiga logik människans tidvis oförutsägbara sätt att vara. I framtiden drömmer jag om att arbeta med digitala utbildningsmaterial. Att bygga program och hemsidor för lärande blir allt vanligare och det vill jag vara en del av!

Jag intresserar mig också för utvecklingen av svenska skolan och de ramar och förutsättningar som alla lärare förhåller sig till varje dag. Att få skriva krönikor och andra vardagsobservationer på en större plattform är också en dröm!

Ledaren

Sedan 2006 har jag varit ledare för truppgymnaster i alla åldrar mellan 4 och 25 år. En vanlig vecka under terminerna ägnar jag mer än 12 timmar i gymnastikhallen och har (trots min kanske ringa ålder) 3000 tränartimmar i bagaget.

Jag är sedan hösten 2013 ordförande för föreningens truppsektion bestående av nästan 500 gymnaster med ansvar för bland annat intern kommunikation, träningsscheman, klubbmästerskap samt problem- och konflikthantering.

Mitt ledarskap har givit mig Stockholms stads ungdomsledarstipendium och Lingstipendiet som tillsammans har givit mig möjlighet att utbilda mig till certifierad fystränare via SISU.

Ledarskapsmeriter

Mitt ansvar som sektionsordförande i SOL-flickornas Gymnastikförening:

 • ansvara för och leda arbetet i sektionen för truppgymnastik, bestående av totalt 500 gymnaster mellan 7 och 25 år och cirka 80 ledare fördelade på 25 trupper
 • kommunicera nyheter och förändringar mellan sektionens styrelse, ledare, föräldrar och gymnaster och andra föreningsorgan
 • medla vid problem- och konflikthantering mellan sektionens styrelse, ledare, föräldrar, gymnaster och andra föreningsorgan
 • bistå med åsikter vid övergripande beslut på sektions- och föreningsnivå
 • skapa träningsscheman för och placera ut tränare i sektionens trupper
 • arrangera interna utbildningar och klubbmästerskap »
 • stödja tränare inom sektionen i sitt uppdrag och se till att de får den stimulans, utbildning och fortbildning som krävs
 • upprätta, följa upp och utvärdera verksamhetsplaner och målsättningar för sektionen

Ledarskapsstipendier:

Gymnastikspecifika utbildningar:

 • Fristående, Tumbling & Trampett steg 2 (Gymnastikförbundet)
 • Idrottens fystränarutbildning (SISU)

Pedagogen

För mig har det har alltid varit ett nöje att tala inför grupp och fundera på vilka formuleringar som kommer väcka åhörarnas intresse! Sedan 2013 har jag hållit en del av föreningens interna utbildningar för unga ledare. Hösten 2016 påbörjade jag även mitt förtroendeuppdrag som utbildare på Svenska Gymnastikförbundet på Baskursen för nya ledare.

Min undervisningsstil har av andra beskrivits som positiv och engagerande! Jag är intresserad av fler uppdrag som utbildare i andra gymnastik- och idrottsföreningar. Referenser kan ges på begäran.

Jag tycker också om kunskapsförmedling genom bild och ord och har fått förtroendet att författa de utbildningsmaterial som används internt i min förening. En förhoppning framöver är att kunna fördjupa mig i denna typ av undervisning på ett professionellt plan.

Pedagogiska meriter

Mitt ansvar som utbildare i SOL-flickornas Gymnastikförening:

 • skriva och utforma utbildningsmaterial inom idrottsteori och de gymnastikspecifika grenarna matta & trampett
 • förbereda, genomföra och utvärdera utbildningar inom idrottsteori samt grenarna matta & hopp för föreningens nya ledare
 • skapa en utbildningsstege på förenings- och förbundsnivå för föreningens alla ledare
 • skapa material för handledning av föreningens nya, unga ledare

Mitt ansvar som utbildare på Gymnastikförbundet (bland annat):

 • följa fastslagen kursplan, utbildarhandledning samt deltagarmaterial för Baskursen Barn och Ungdom
 • vara professionell i mitt uppdrag och att vara ett föredöme för deltagarna på utbildningstillfället och i övrig kontakt
 • ge återkoppling till centrala utbildningsenheten vid eventuella problem, förslag på förändringar och/eller utvecklingsidéer gällande utbildningar
 • aktivt ta del av den information som sänds ut från Gymnastikförbundets nationella och regionala kanslier samt att vara uppdaterad på regionens senaste information

Kontakt

Tänkbara anledningar att vilja få tag på mig:

 • Din idrottsförening ska arrangera en utbildning för nya ledare och söker en utbildare!
 • Du är intresserad av att bli gymnastiktränare men vet inte i vilken ände du ska börja!
 • Du ska välja högskoleprogram och har funderingar kring CL-utbildningen!
 • Du har en idé om en digital lärplattform och vill gärna involvera mig i arbetet!
 • Du är på något annat sätt intresserad av mina meriter eller egenskaper!

Ja, det finns tusen anledningar att höra av sig, så tveka inte! Jag nås enklast på kontakt@josefinkumlin.se