profile

Kontakt

Skicka gärna ett mejl till kontakt@josefinkumlin.se eller skriv på Facebook om du vill komma
i kontakt med mig!

Biografi

Jag heter Josefin Kumlin, 25 år gammal från södra Stockholm.

Jag studerar programmet Civilingenjör och lärare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Min examen, som är beräknad till vårterminen 2021, består i två olika examina: civilingenjör inom datateknik och ämneslärare med behörighet i matematik och teknik. Tidigare har jag läst översiktskurser i juridik, organisering, redovisning och marknadsföring på Stockholms universitet.

Jag har ett brinnande intresse för idrott och ledarskap, i synnerhet inom truppgymnastik. År 2006 började jag som ledare för truppgymnaster i en gymnastikförening och har efter det samlat på mig över 3 000 tränartimmar. Sedan 2013 har jag hållit utbildningar inom min gymnastikförening och hösten 2016 påbörjade jag mitt förtroendeuppdrag som utbildare på Svenska Gymnastikförbundet som jag ägnar mig åt även idag.

Mitt ledarskap har givit mig föreningens interna ledarstipendium (2017), Stockholms stads ungdomsledarstipendium (2014) och Stiftelsen Lingförbundets stipendium (2014). Nomineringarna kan du läsa nedan.

Engagemang, struktur, utveckling och glädje!

Vare sig det handlar om att ha grundträning med gymnasterna en vardagskväll eller att öka kompetensen bland både nya och mer erfarna tränare så lägger denna tränare ned ett engagemang långt utöver det vanliga. Hon har en förmåga att se varje individ och att locka fram rörelseglädjen hos sina gymnaster. Som tränarkollega blir man sedd och delaktig och kan inspireras av välplanerade träningsupplägg.

Hon ser inte bara till sina egna grupper utan jobbar hela tiden med ett helhetstänk som gynnar hela föreningen. Hon arbetar aktivt för att driva SOL-flickorna framåt: hon kan bygga en fungerande föreningsstruktur, skapa träningsupplägg, hålla utbildningar inom både förening och förbund samt dra igång helt nya föreningstävlingar som är öppna för andra. Som rekordung sektionsordförande har hon utvecklat truppsektionen på ett föredömligt sätt.

Josefin har varit ledare i SOL-flickornas GF sedan 2007 och är en mycket värdefull person för vår förening och framförallt för dess barn och ungdomar. Hon har ett enormt engagemang och är detta verksamhetsår tränare för fyra olika grupper med gymnaster i åldrarna 6-14 år, ordförande för föreningens sektion för truppgymnastik och ledamot i utbildningskommittén i SOL-flickornas GF.

Josefin har ett fantastiskt ledarskap och en förmåga att se varje individ och att möta varje gymnast på dennes nivå, oavsett ålder. Då hon i sin ledarroll är en viktig förebild för föreningens alla tränare har Josefin fått uppdraget att hålla i föreningens interna ledarskapsutbildning, och detta gör hon med bravur.

Josefin skriver som privatperson en blogg där hon bland annat nyligen berättat om sin syn på vad Svensk barn- och ungdomsidrott betytt för henne.

Styrelsen i Stiftelsen Lingklubben har beslutat att tilldela Josefin Kumlin, SOL-flickornas Gymnastikförening, 2014 års Lingstipendium. Vi gör det efter att bland annat ha tagit de av Josefins blogg www.josefinkumlin.se och då särskilt hennes text om svensk barn- och ungdomsidrott. Josefin är med sitt glada och positiva sätt en person som med sitt engagemang inspirerar även övriga tränare i föreningen.

Josefin, som idag är tränare i trupp och dessutom ordförande i SOL-flickornas truppsektion, vill fortsätta sin personliga utveckling genom att gå SISU:s Fystränarutbildning. Vi är övertygade om att Josefin med dessa nya kunskaper kommer att tillföra ny kunskap till både föreningen och till svensk gymnastik. Lingklubben, vars syfte bland annat är att stödja utvecklingen av svensk gymnastikrörelse nationellt och/eller internationellt, vill gärna med detta stipendium vara med och stödja Josefins fortsatta utveckling.

Styrelsen för Stiftelsen Lingklubben ber att få gratulera Josefin Kumlin till 2014 års stipendium, samtidigt som vi ber att få önska henne lycka till i fortsättningen som ledare och tränare!

Utöver den sportliga biten har jag engagerat mig i föreningens styrelsearbete. Mellan 2013-2018 var jag ordförande för föreningens truppsektion med övergripande ansvar för knappt 500 gymnaster. Hösten 2017 gick jag med som ledamot i föreningsstyrelsen och sitter där ännu.